Επιστημονικά:

Μετα-Διδακτορικός Ερευνητής

Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού - ΜeDiLab

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Επιστημονικός Συνεργάτης

Εργαστήριο Ψηφιοποίησης και Πολυμέσων - Clepsydra

Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου

placeholder image
placeholder image

Ακαδημαϊκά:

Διδακτορική Διατριβή

Ασύρματες Τεχνολογίες και Συστήματα Επιτήρησης και Διάγνωσης

Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Μεταπτυχιακός Τίτλος

Master in Computer Science

Σχολή Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου


Δίπλωμα Μηχανικού

Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

Ειδίκευση:

Research Analysis
Software Engineering
Industrial Informatics
Reliability Engineering

Σύνδεσμοι:

ΕΚΑ Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
ΙΕΛ Ινστιτούτο Επεξεργασία Λόγου
Clepsydra Εργαστήριο Ψηφιοποίησης Κλεψύδρα
ΔΠΘ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΤΜΠΔ Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
MeDiLab Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού
CEID Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
UoE Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου
SoI Σχολή Πληροφορικής Εδιμβούργου

Ενεργά Έργα:

Safety4ALL

Εργαλείο Συνεργατικής Αξιολόγησης Προδιαγραφών Ασφάλειας

APTOS

Καινοτόμες Μέθοδοι Πρόσβασης Πολιτιστικού Αποθέματος από ΑμεΑ με Προβλήματα Όρασης

ESTIA

Πλατφόρμα Διαχείρισης Κίνδυνων σε Περιοχές Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Smart-BioreAl

Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα

Ολοκληρωμένα Έργα:

PALMIS

Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα

WelCOM

Wireless Sensor Networks for Engineering Assets Lifecycle Optimal Management

iLearn2Main

Industrial Training System for the Modern Manufacturing Enterprise

InnoPro2014

Innovation in Production: A Regional Perspective on Innovation Drivers for SMEs and the NMP Role